Mass times

Sunday Masses will be at
10am (English) and 1.15pm (Polish/English)

Szczęść Boże. Po śmierci naszego proboszcza ks. Bogdana, nastąpiły zmiany godziny mszy świętych . I tak w niedzielę będzie tylko jedna msza święta dla polskiej wspólnoty z liturgią Słowa Bożego w języku polskim o godz. 1:15 pm. Serdecznie zapraszamy.
Dk. Krzysztof

In case of pastoral emergency please contact:
Canon Steven Mulholland – Tel: 01738 259371